אבא ובן מצטלמים אותה תמונה במשך 26 שנים

13981

1987

source: twentytwowords.com

אתם רואים? תווי הפנים שבין האב לבן כבר דומים, התפוח אינו נפל רחוק מהעץ.

!פרסומת!