26 ปีที่พ่อลูกถ่ายรูปร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และจบลงด้วยรูปที่สวยงามที่สุด

20388

1987

source: twentytwowords.com

สองขวบ วัยที่พ่อลูกเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับลูก และเป็นเวลาที่เด็กเริ่มแสดงเอกลักษณ์ของตัวเอง จากรูปนี้เราเริ่มเห็นความคล้ายของพ่อกับลูกแล้ว ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆ

!โฆษณา!