Lực lượng cứu hộ đã rất kinh ngạc khi nghe sự thật về đàn chó con này.

298
Advertisement

2. Đáp ứng kịp thời

Các nhân viên cứu hỏa liên tục đặt mình vào những tình huống nguy hiểm. Đó là một phần của công việc, nhưng họ không nhận được sự công nhận mà họ thực sự xứng đáng. Một bộ phận như vậy từ Colorado Springs có các nhóm được thành lập trên khắp thành phố để đảm bảo rằng họ có thể tiếp cận mọi nhà, tòa nhà và mọi người trong vòng chưa đầy tám phút trong suốt những thời điểm cấp thiết nhất của họ.

!Advertisement!